Cisco optimization for x86 & fixed point
[opus.git] / silk / float / wrappers_FLP.c
index 0d33d9e..6666b8e 100644 (file)
@@ -161,10 +161,10 @@ void silk_NSQ_wrapper_FLP(
     /* Call NSQ */
     if( psEnc->sCmn.nStatesDelayedDecision > 1 || psEnc->sCmn.warping_Q16 > 0 ) {
         silk_NSQ_del_dec( &psEnc->sCmn, psNSQ, psIndices, x_Q3, pulses, PredCoef_Q12[ 0 ], LTPCoef_Q14,
     /* Call NSQ */
     if( psEnc->sCmn.nStatesDelayedDecision > 1 || psEnc->sCmn.warping_Q16 > 0 ) {
         silk_NSQ_del_dec( &psEnc->sCmn, psNSQ, psIndices, x_Q3, pulses, PredCoef_Q12[ 0 ], LTPCoef_Q14,
-            AR2_Q13, HarmShapeGain_Q14, Tilt_Q14, LF_shp_Q14, Gains_Q16, psEncCtrl->pitchL, Lambda_Q10, LTP_scale_Q14 );
+            AR2_Q13, HarmShapeGain_Q14, Tilt_Q14, LF_shp_Q14, Gains_Q16, psEncCtrl->pitchL, Lambda_Q10, LTP_scale_Q14, psEnc->sCmn.arch );
     } else {
         silk_NSQ( &psEnc->sCmn, psNSQ, psIndices, x_Q3, pulses, PredCoef_Q12[ 0 ], LTPCoef_Q14,
     } else {
         silk_NSQ( &psEnc->sCmn, psNSQ, psIndices, x_Q3, pulses, PredCoef_Q12[ 0 ], LTPCoef_Q14,
-            AR2_Q13, HarmShapeGain_Q14, Tilt_Q14, LF_shp_Q14, Gains_Q16, psEncCtrl->pitchL, Lambda_Q10, LTP_scale_Q14 );
+            AR2_Q13, HarmShapeGain_Q14, Tilt_Q14, LF_shp_Q14, Gains_Q16, psEncCtrl->pitchL, Lambda_Q10, LTP_scale_Q14, psEnc->sCmn.arch );
     }
 }
 
     }
 }
 
@@ -175,10 +175,12 @@ void silk_quant_LTP_gains_FLP(
     silk_float                      B[ MAX_NB_SUBFR * LTP_ORDER ],      /* I/O  (Un-)quantized LTP gains                    */
     opus_int8                       cbk_index[ MAX_NB_SUBFR ],          /* O    Codebook index                              */
     opus_int8                       *periodicity_index,                 /* O    Periodicity index                           */
     silk_float                      B[ MAX_NB_SUBFR * LTP_ORDER ],      /* I/O  (Un-)quantized LTP gains                    */
     opus_int8                       cbk_index[ MAX_NB_SUBFR ],          /* O    Codebook index                              */
     opus_int8                       *periodicity_index,                 /* O    Periodicity index                           */
+    opus_int32                      *sum_log_gain_Q7,                   /* I/O  Cumulative max prediction gain  */
     const silk_float                W[ MAX_NB_SUBFR * LTP_ORDER * LTP_ORDER ], /* I    Error weights                        */
     const opus_int                  mu_Q10,                             /* I    Mu value (R/D tradeoff)                     */
     const opus_int                  lowComplexity,                      /* I    Flag for low complexity                     */
     const silk_float                W[ MAX_NB_SUBFR * LTP_ORDER * LTP_ORDER ], /* I    Error weights                        */
     const opus_int                  mu_Q10,                             /* I    Mu value (R/D tradeoff)                     */
     const opus_int                  lowComplexity,                      /* I    Flag for low complexity                     */
-    const opus_int                  nb_subfr                            /* I    number of subframes                         */
+    const opus_int                  nb_subfr,                           /* I    number of subframes                         */
+    int                             arch                                /* I    Run-time architecture                       */
 )
 {
     opus_int   i;
 )
 {
     opus_int   i;
@@ -192,7 +194,7 @@ void silk_quant_LTP_gains_FLP(
         W_Q18[ i ] = (opus_int32)silk_float2int( W[ i ] * 262144.0f );
     }
 
         W_Q18[ i ] = (opus_int32)silk_float2int( W[ i ] * 262144.0f );
     }
 
-    silk_quant_LTP_gains( B_Q14, cbk_index, periodicity_index, W_Q18, mu_Q10, lowComplexity, nb_subfr );
+    silk_quant_LTP_gains( B_Q14, cbk_index, periodicity_index, sum_log_gain_Q7, W_Q18, mu_Q10, lowComplexity, nb_subfr, arch );
 
     for( i = 0; i < nb_subfr * LTP_ORDER; i++ ) {
         B[ i ] = (silk_float)B_Q14[ i ] * ( 1.0f / 16384.0f );
 
     for( i = 0; i < nb_subfr * LTP_ORDER; i++ ) {
         B[ i ] = (silk_float)B_Q14[ i ] * ( 1.0f / 16384.0f );