a81a70623ada31b8a3b0097d29868e21252fbe43
[opus.git] / doc / build_draft.sh
1 #!/bin/sh
2
3 set -e
4
5 echo packaging source code
6 rm -rf opus_source
7 cat opus_sources.mk celt_sources.mk silk_sources.mk opus_headers.txt celt_headers.txt silk_headers.txt | grep '\.[ch]' | sed -e 's/^.*=//' -e 's/\\//' > all_files.txt
8 tar czf tmp_draft.tar.gz `cat all_files.txt`
9
10 mkdir opus_source
11 cd opus_source
12 tar xzf ../tmp_draft.tar.gz
13 cp ../Makefile.draft Makefile
14 cp ../opus_sources.mk .
15 cp ../celt_sources.mk .
16 cp ../silk_sources.mk .
17 cp ../README.draft README
18 cp ../COPYING COPYING
19
20 cd ..
21 tar czf opus_source.tar.gz opus_source
22 echo building base64 version
23 cat opus_source.tar.gz| base64 -w 66 | sed 's/^/###/' > doc/opus_source.base64
24
25 cd doc
26 echo '<figure>' > opus_compare_escaped.m
27 echo '<artwork>' >> opus_compare_escaped.m
28 echo '<![CDATA[' >> opus_compare_escaped.m
29 cat opus_compare.m >> opus_compare_escaped.m
30 echo ']]>' >> opus_compare_escaped.m
31 echo '</artwork>' >> opus_compare_escaped.m
32 echo '</figure>' >> opus_compare_escaped.m
33
34 echo running xml2rfc
35 xml2rfc draft-ietf-codec-opus.xml